Κόστος αποστολής με τα ελ.τα. (απλό ταχυδρομείο) αντικαταβολή. 

έως    3kg    4,00 ευρώ                      έως   14kg   9,50 ευρώ

     ''   4kg    4,50 ευρώ                        ''     15kg  10,00 ευρώ

     ''   5kg    5,00 ευρώ                        ''     16kg  10,50 ευρώ

     ''   6kg    5,50 ευρώ                        ''     17kg  11,00 ευρώ

     ''   7kg    6,00 ευρώ                        ''     18kg  11,50 ευρώ

     ''   8kg    6,50 ευρώ                        ''     19kg  12,00 ευρώ

     ''   9kg    7,00 ευρώ                        ''     20kg  12,50 ευρώ

     ''  10kg   7,50 ευρώ                        ''     21kg  13,00 ευρώ

     ''  11kg   8,00 ευρώ                        ''     22kg  13,50 ευρώ

     ''  12kg   8,50 ευρώ                        ''     23kg  14,00 ευρώ

     ''  13kg   9,00 ευρώ                        ''     24kg  14,50 ευρώ

                                                             ''     25kg  15,00 ευρώ